hits

Hvorfor vil så mange bli politi?

Det var 4706 søkere til bachelorutdanningen ved politihøgskolen i år. 3398 hadde det som førstevalg etter tall fra samordna opptak. De foregående årene har også vist at politiutdanningen i Norge er både en av de mest ettertraktede utdanningene, men også den utdanningen hvor studentene trives best! Hvorfor vil så mange bli politi, og hvorfor trives de så godt? Politiet er et status yrke. Det er et yrke som fordrer imøtekommenhet, respekt, ansvar, kvalitet og handlekraft av de som er satt til å tjene oss. Det er et yrke hvor opptaket ikke bare baserer seg på faglige kvaliteter og prestasjoner, men hvor ens holdninger og verdier står sentralt. Det er et yrke som setter krav til hvem som får bære ansvaret for oss andre. Det er et yrke som er krevende, men desto mer givende. Det er et yrke hvor dine vurderinger og handlinger kan skape trygghet og relasjoner, men også redsel og avstand.  Jeg tror at politiutdanningen er blant de mest populære utdanningene i land...

Tredje studieår

Det siste året før endt utdannelse! Jeg husker jeg både gruet og gledet meg til å komme tilbake til skolebenken etter å ha fullført praksisåret mitt. Jeg hadde opplevd så mye forskjellig og ikke minst vokst som person. Det å få kjenne på sin egen usikkerhet når du bare skal håndtere en verbal konflikt ute på byen natt til søndag er noe jeg ikke ville vært foruten. Det er nettopp det som gjør at du vokser, idet du står i konflikten som politi og ikke som privatperson. Publikum forventer at du skal ordne opp ettersom du er politi. Folk flest ser ikke forskjell på om du bærer to romertall på skuldrene som betyr at du er politistudent eller om du er ferdig utdannet politi med stjerner. I deres øyne er du en fullstending kompetent tjenesteperson og må ordne opp!  Det å avslutte praksisåret for deretter å gå tilbake til skolebenken på politihøgskolen føltes rart. Jeg husker det mest spennende ved å begynne i 3. klasse var å se mine tidligere klassekamerater igjen. Det å få hør...

Andre studieår

Det andre studieåret ved politihøgskolen er et praksisår hvor du som politistudent skal tjenestegjøre ved et av landets politidistrikter. Dette studieåret er det politistudentene ser mest fram til. Du som politistudent skal nå ta steget videre fra første studieår hvor lover og regler har blitt innlært og hvor de nå skal brukes i praksis. Det er en brå overgang til tross for et helt års forberedelse, men det er nå engang slik at du lærer mye bedre og raskere i praksis. Jeg husker jeg ofte var redd for å gjøre feil i praksisåret mitt, men dette lærer man bare av. Det er selvfølgelig mange situasjoner hvor vi som politi ikke har råd til å feile, idet konsekvensene kan være skjebnesvangre. Det som imidlertid er en trygghet for deg som politistudent er at du får en praksisveileder som hele tiden følger deg. En praksisveileder er en ferdig utdannet polititjenesteperson som har ansvaret for din opplæring i praksisåret. I politiet jobber man i hovedsak i makkerpar som betyr at man alltid er...

Første studieår

Jeg husker det som det var i går. Det var en helt spesiell følelse å skulle møte opp ved politihøgskolen i Oslo for første gang. Jeg husker at alle politistudentene ble samlet på Chateau Neuf som ligger rett overfor politihøgskolen i Slemdalsveien. Det var rart å plutselig sitte i et rom fylt av kommende politi, men rarest av alt var at jeg selv skulle bli det. Jeg hadde såvidt blitt ferdig med førstegangstjenesten i forsvaret og bare for litt over ett år siden vært russ. Det var surrealistisk at jeg nå satt på syvende rad og ble gratulert med studieplass av daværende rektor ved politihøgskolen, Håkon Skulstad.  Første studieår ved politihøgskolen eller B1 som studentene kaller det begynner i likhet med mange andre utdanninger med en fadderuke. Her er det 3. klassinger som blir faddere og vil stå for festligheter du sent vil glemme. Poenget er selvfølgelig å bli kjent med hverandre og forstå at selv politiet kan slippe seg litt løs.  Deretter går festlig...