hits
OPPDRAG

OPPDRAG

A30 kjør utrykning! Melding om vold. Mottatt.

09 - Operasjonssentralen

Kvinne hevder seg slått av sin samboer. Kvinnen har låst seg inne på badet i 2. etasje. Mannen er både verbalt og fysisk aggressiv. Det er kun de to som er registrert på adressen. 

A30 - Politipatruljen

Mottatt. Kan dere ta et søk på mistenkte, over?

09 - Operasjonssentralen

Mistenkte er tidligere dømt for vold mot offentlig tjenesteperson og vold i nære relasjoner. Han er også aktuell på nark. 

A30 - Politipatruljen

Mottatt. Vi er på adressen om ca. 5 minutter. 

Oppdraget

Politipatruljen står overfor et oppdrag hvor det er fare for liv og helse. Det er viktig at patruljen i samråd med operasjonssentralen innhenter mest mulig informasjon om situasjonen, idet dette er avgjørende for oppdragsløsningen.      

God kommunikasjon er også et viktig moment, idet både tjenestepersonenes kroppsspråk så vel som toneleie kan ha en enrom påvirkning på de involverte. Politiet møter ofte personer i sine mørkeste øyeblikk, men god kommunikasjon kan virke avvæpnende for mange.

Politipatruljen må imidlertid være forberedt på at mistenkte ikke er samarbeidsvillig og utagerende. Politiet kan nemlig anvende makt under tjenesteutførelsen i den utstrekning det er nødvendig og forsvarlig.

Liv og helse er første prioritet for politipatruljen, men så fort patruljen har fått kontroll på situasjonen så må de tenke straksetterforskning.

A30 - Politipatruljen

På stedet. Vi tar kontakt på dør.

"Lukk opp døra, det er politiet!"

A30 - Politipatruljen

Vi har kontroll på mistenkte. Fornærmede har lettere skader i ansiktet. Leiligheten er rasert, over. 

09 - Operasjonssentralen

Viktig at dere tar avhør på stedet hvis mulig. Bilder av både mistenkte og fornærmede, samt av leiligheten er viktige bevis å sikre. 

A30 - Politipatruljen

Mottatt. Vi starter med avhørene nå. 

Straksetterforskning

Politipatruljen går over i en straksetterforskning. Mistenkte og fornærmede har blitt adskilt, og begge avhøres hver for seg. Dette er viktig idet de ikke skal kunne påvirke hverandres forklaring. Patruljen må i avhørene søke å belyse om dette er et engangstilfelle eller gjentagende partnervold. Fokus på både fysisk og psykisk vold er derfor viktig. 

Det er heller ikke ønskelig at noen av dem avhøres i leiligheten ettersom dette også kan påvirke deres forklaring. Vitnepsykologi tilsier at ytre påvirkning kan virke ødeleggende for bevisverdien i forklaringene. Avhørene blir også tatt opp på lyd for å sikre forklaringene, så vel som sinnsstemningen deres.

Politipatruljen må sikre viktige bevis som blant annet bilder av fornærmedes skader, mistenktes hender og leiligheten som sådan. Det at leiligheten er rasert eller ikke, er begge situasjonsspor som kan si noe om hendelsesforløpet.  

Politipatruljen må også konferere med jourhavende jurist om hvorvidt det foreligger grunnlag for pågripelse og/eller varetekt av mistenkte. Fornærmede må vurderes om skal kjøres til overgrepsmottaket og/eller krisesenteret. 

A30 - Politipatruljen

Både mistenkte og fornærmede er avhørt. Det er snakk om flere voldsepisoder det siste året. Vi har konferert med jurist, og siktede kjøres inn for varetekt. Fornærmede kjøres til overgrepsmottaket for videre undersøkelser. Alt av sporsikring er tatt på stedet, så vi avslutter. 

09 - Operasjonssentralen 

Mottatt, bra jobba! Viktig at dere oppretter sak og skriver ferdig.

Dette oppdraget er dessverre ikke utenom det vanlige, men som du sikkert forstår så er oppgavene mange.

Politipatruljen skal få kontroll, etterforske og ivareta. Det er et stort ansvar, men et ansvar som politiet som etat bærer sammen. En politipatrulje er gjensidig avhengig av operasjonssentralen så vel som av andre nødetater.

"Jeg tør ikke tenke på hva som hadde skjedd hvis vi ikke hadde kommet! Jeg syntes vi gjorde en god jobb selv om jeg kanskje hevet stemmen litt for mye."

- Politibetjent til makker 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar