hits

Intervju

Du har bestått de fysiske testene, nå venter intervjuene! Søkere til politihøgskolen har som oftest størst fokus på de fysiske testene, idet de må bestås for å gå videre til intervju. Det kan imidlertid være en "fallgruve" for deg som søker å ikke forberede deg like godt til intervjuene som til de fysiske testene. Det fysiske er noe som er enkelt å måle ettersom du enten klarer 4 repetisjoner i benken eller ikke. Det er liksom ingen mellomting, men når det gjelder intervjuene så er ikke målet eller målingen like klar. Det er med andre ord en helhetsvurdering av deg som søker, i motsetning til det fysiske hvor kravet er bestått eller ikke bestått.  Intervjusituasjonen ved opptaket til politihøgskolen er like myteomspunnet som det fysiske opptaket. Det vandrer fortsatt i dag flere historier om at søkere blir "grillet" i intervjuet, og at opptaksnemnda sitter i ring rundt deg som søker. Det er ikke rart at man kan oppleve slike historier som skremmende, men virkelighet...

Tips og råd til fysisk opptak

Du er kanskje usikker på hva som kreves og forventes av deg på det fysiske opptaket til politihøgskolen? Frykt ikke, nedenfor får du både svar og råd. De fysiske testene på opptaket er helt overkommelige. På testene får man bestått eller ikke bestått. Samtlige øvelser må følgelig bestås for å gå videre. Du vil bli testet i svømming, herunder dykk, undervannssvømming og valgfri svømmestil på 75 meter for deretter 25 meter på rygg. Kondisjon og styrke er også øvelser på opptaket. Begge kjønn skal ta benkpress. Menn skal løfte 60 kg minimum 4 ganger, mens kvinner skal løfte 32,5 kg minimum 4 ganger. Menn skal ta høy bom med minimum 4 repetisjoner, mens kvinner skal ta lav bom med minimum 4 repetisjoner. Kondisjonstesten går over 6 minutter med enkelte hindringer som innebærer blant annet at man skal legge seg ned på brystkassen under løpingen.  Uansett om du finner dette utfordrende eller ikke, gjennomfør øvelsene før opptaket. G...

Opptakskrav

Det stilles flere krav til deg som søker opptak til politihøgskolen. Nedenfor finner du både de formelle opptakskravene, så vel som opptaksprøvene. Sett deg godt inn i kravene, idet de er en forutsetning for inntak. Opptakskravene er absolutte og er hentet fra politihøgskolen sin egen hjemmeside.   Formelle opptakskrav > Inneha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse > Ha minimum karakteren 3 i norsk hovedmål skriftlig fra videregående opplæring (snitt av standpunkt- og eksamenskarakter) innen første 1. mars det året det søkes opptak > Være norsk statsborger > Inneha førerkort klasse B innen 1. august 2018. Både førerkort klasse B for manuelt- og automatgir godkjennes > Oppfylle de medisinske kravene for opptak, inkludert gjeldende synskrav for førerkort klasse D > Ha plettfri vandel Opptaksprøver > Bestå fysiske tester > Bli funnet egnet for opptak etter vurdering av opptak...

En utdanning og et opptak i endring

Utdanningen og opptakskravene til politihøgskolen er ofte i endring. Selv søkte jeg opptak i 2012 og siden den gang har mye endret seg. Tiden og utviklingen i samfunnet vårt går raskere enn noen gang, noe som fordrer at politiet som etat og høgskole alltid tilpasser seg samfunnet de er satt til å beskytte. Endring er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer.  I 1992 fikk politiskolen høgskolestatus, noe som medførte at det ble lagt større vekt på teori og forskning i utdannelsen. For å komme inn på politihøgskolen i dag, så må man ha generell studiekompetanse fra videregående og eventuelle tilleggspoeng. Det er ikke uvanlig at flere politistudenter allerede er utdannet i en retning før de begynner på politihøgskolen. Mange har forsvarsbakgrunn, bachelor og/eller master fra før. Det er med andre ord godt utdannede personer som blir selektert. Snittet for å komme inn på politihøgskolen i Oslo var 5 i 2017. Både Bodø, Stavern og Kongsvinge...

Rekruttering

Hvem rekrutteres til politihøgskolen? Dette spørsmålet ønsker mange svar på. Det som er viktig for deg å vite er at politiet skal gjenspeile publikum. Det betyr at alle uavhenging av etnisitet, hudfarge, trosretning, alder, kjønn og legning kan søke opptak til politihøgskolen. Det er ikke dette som skal avgjøre om du blir rekruttert eller ikke. Det opptaksnemnda ved politihøgskolen ser etter er hvilken person du er. Hvilke verdier og holdninger du har som person er det som er viktigst!  Det er selvfølgelig krav om at du tilfredsstiller de generelle opptakskravene, men det er spesielt i intervjuet av deg ved opptaket som ofte er avgjørende om hvorvidt du blir funnet egnet eller ikke. Politihøgskolen har i dette henseende utarbeidet sin egen egnethetsvurdering som du kan lese mer om her (2018). "Har du det i deg, i hodet, hjertet og hendene?"

Myteomspunnet opptak

Opptaket til politihøgskolen er veldig myteomspunnet! Det vandrer fortsatt i dag flere historier om at søkerne må være i "Superman-form" og at man blir "grillet" i intervjuet med opptaksnemnda. Realiteten er imidlertid en annen. Opptaket er ingen hemmelighet. Da jeg søkte om opptak til politihøgskolen selv i 2012 så leste jeg alt jeg kom over på nett, nettopp for å være best forberedt. Det jeg fant ut relativt tidlig var at mange mente mye, men visste lite om opptaket og politiet som sådan. "Jeg husker jeg møtte opp for fysiske tester ved Olympiatoppen i Oslo. Jeg var både spent og nervøs. Det jeg husker best er ikke selve opptaket, men to jevnaldrende gutter som jeg kom i snakk med. De var ikke på vei til opptaket som meg, men på vei til noe annet. De hadde ingen oppløftende ord å si da jeg sa at jeg skulle på opptak til politihøgskolen. De mente at svært få klarte det, og at jeg mest sannsynlig ville ryke. De tok ikke bare feil av opptaket og meg, men feil i hvilken hol...

Hvorfor bli politi?

Vi har alle drømmer, men min drøm var å bli politi. Jeg kan ikke erindre å ha hatt noen annen drøm i forbindelse med yrkesvalg. Det er bare noe med det å kunne utgjøre en forskjell. Det å kunne være en som  bidrar til et tryggere samfunn og ikke minst kunne utgjøre en hel verden for et enkeltmenneske. Politijobben kan til tider være dørgende kjedelig, tro meg! Jeg har flere ganger tenkt, er dette alt? Hverdagen som politi avhenger selvfølgelig av hvilken stilling du har og hvor i landet du jobber som politi, men det er uten tvil en variert arbeidshverdag som få yrker kan skilte med på samme måte. Det kan gå fra null til hundre og du må henge med. Samfunnet forventer det av deg. Du er selektert og valgt til å beskytte oss. Du er den som skal komme til unnsetning når ingen andre kan. Du kan være forskjellen mellom liv og død! Jeg jobber i dag på et lensmannskontor og innenfor det vi kaller seksjon for forebyggende og patrulje. Min job...