hits

IP-trening

Det blir gjennomført to treninger for politiets innsatspersonell i løpet av et år, også kalt IP-trening internt. Dette er et leiroppohld hvor du som politi skal trene på blant annet polititaktikk, skyting og håndtering av skarpe oppdrag. Arrestasjonsteknikk og politiarbeid på stedet, herunder straksetterforskning er også viktige leksjoner og øvelser under oppholdet.  IP-trening er et viktig ledd i politiets beredskap nasjonalt, idet alle tjenestepersoner får opprettholdt og utviklet sine enkeltmannsferdigheter, så vel som samarbeidsevner. Det er et absolutt krav at alle tjenestepersoner som er godkjent med politiets våpen er igjennom de to treningene i året. Det er også oppskyting med begge våpnene til politiet på høsten, hvorav du må bestå for å kunne jobbe operativt som politi. Dette er selvfølgelig et krav ettersom politiet i ytterste konsekvens må anvende skytevåpen i en gitt situasjon. Dette fordrer både kunnskap, så vel som trening med våpnene. IP-treningene er som ti...

Intervju

Du har bestått de fysiske testene, nå venter intervjuene! Søkere til politihøgskolen har som oftest størst fokus på de fysiske testene, idet de må bestås for å gå videre til intervju. Det kan imidlertid være en "fallgruve" for deg som søker å ikke forberede deg like godt til intervjuene som til de fysiske testene. Det fysiske er noe som er enkelt å måle ettersom du enten klarer 4 repetisjoner i benken eller ikke. Det er liksom ingen mellomting, men når det gjelder intervjuene så er ikke målet eller målingen like klar. Det er med andre ord en helhetsvurdering av deg som søker, i motsetning til det fysiske hvor kravet er bestått eller ikke bestått.  Intervjusituasjonen ved opptaket til politihøgskolen er like myteomspunnet som det fysiske opptaket. Det vandrer fortsatt i dag flere historier om at søkere blir "grillet" i intervjuet, og at opptaksnemnda sitter i ring rundt deg som søker. Det er ikke rart at man kan oppleve slike historier som skremmende, men virkelighet...

Av og til

Alkohol er ofte en av årsakene til saker som vold, seksuelle overgrep og generelle ordensforstyrrelser. Det er et rusmiddel som sløver dømmekraften, bevisstheten og motorikken til et menneske. Videoen over er hentet fra en kampanje laget av AV-OG-TIL. Dette er ikke en kampanje som er laget for at du skal slutte å drikke, men for at du skal være klar over når og hvor du gjør det. "Vi går inn i en høytid hvor vi drikker mer alkohol enn ellers i året. Drikk med måte, det er ikke bare deg det angår!"

Tips og råd til fysisk opptak

Du er kanskje usikker på hva som kreves og forventes av deg på det fysiske opptaket til politihøgskolen? Frykt ikke, nedenfor får du både svar og råd. De fysiske testene på opptaket er helt overkommelige. På testene får man bestått eller ikke bestått. Samtlige øvelser må følgelig bestås for å gå videre. Du vil bli testet i svømming, herunder dykk, undervannssvømming og valgfri svømmestil på 75 meter for deretter 25 meter på rygg. Kondisjon og styrke er også øvelser på opptaket. Begge kjønn skal ta benkpress. Menn skal løfte 60 kg minimum 4 ganger, mens kvinner skal løfte 32,5 kg minimum 4 ganger. Menn skal ta høy bom med minimum 4 repetisjoner, mens kvinner skal ta lav bom med minimum 4 repetisjoner. Kondisjonstesten går over 6 minutter med enkelte hindringer som innebærer blant annet at man skal legge seg ned på brystkassen under løpingen.  Uansett om du finner dette utfordrende eller ikke, gjennomfør øvelsene før opptaket. G...

Opptakskrav

Det stilles flere krav til deg som søker opptak til politihøgskolen. Nedenfor finner du både de formelle opptakskravene, så vel som opptaksprøvene. Sett deg godt inn i kravene, idet de er en forutsetning for inntak. Opptakskravene er absolutte og er hentet fra politihøgskolen sin egen hjemmeside.   Formelle opptakskrav > Inneha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse > Ha minimum karakteren 3 i norsk hovedmål skriftlig fra videregående opplæring (snitt av standpunkt- og eksamenskarakter) innen første 1. mars det året det søkes opptak > Være norsk statsborger > Inneha førerkort klasse B innen 1. august 2018. Både førerkort klasse B for manuelt- og automatgir godkjennes > Oppfylle de medisinske kravene for opptak, inkludert gjeldende synskrav for førerkort klasse D > Ha plettfri vandel Opptaksprøver > Bestå fysiske tester > Bli funnet egnet for opptak etter vurdering av opptak...

En utdanning og et opptak i endring

Utdanningen og opptakskravene til politihøgskolen er ofte i endring. Selv søkte jeg opptak i 2012 og siden den gang har mye endret seg. Tiden og utviklingen i samfunnet vårt går raskere enn noen gang, noe som fordrer at politiet som etat og høgskole alltid tilpasser seg samfunnet de er satt til å beskytte. Endring er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer.  I 1992 fikk politiskolen høgskolestatus, noe som medførte at det ble lagt større vekt på teori og forskning i utdannelsen. For å komme inn på politihøgskolen i dag, så må man ha generell studiekompetanse fra videregående og eventuelle tilleggspoeng. Det er ikke uvanlig at flere politistudenter allerede er utdannet i en retning før de begynner på politihøgskolen. Mange har forsvarsbakgrunn, bachelor og/eller master fra før. Det er med andre ord godt utdannede personer som blir selektert. Snittet for å komme inn på politihøgskolen i Oslo var 5 i 2017. Både Bodø, Stavern og Kongsvinge...

Hvorfor vil så mange bli politi?

Det var 4706 søkere til bachelorutdanningen ved politihøgskolen i år. 3398 hadde det som førstevalg etter tall fra samordna opptak. De foregående årene har også vist at politiutdanningen i Norge er både en av de mest ettertraktede utdanningene, men også den utdanningen hvor studentene trives best! Hvorfor vil så mange bli politi, og hvorfor trives de så godt? Politiet er et status yrke. Det er et yrke som fordrer imøtekommenhet, respekt, ansvar, kvalitet og handlekraft av de som er satt til å tjene oss. Det er et yrke hvor opptaket ikke bare baserer seg på faglige kvaliteter og prestasjoner, men hvor ens holdninger og verdier står sentralt. Det er et yrke som setter krav til hvem som får bære ansvaret for oss andre. Det er et yrke som er krevende, men desto mer givende. Det er et yrke hvor dine vurderinger og handlinger kan skape trygghet og relasjoner, men også redsel og avstand.  Jeg tror at politiutdanningen er blant de mest populære utdanningene i land...

Forebyggende

Forebyggende politiarbeid er et av politiets viktigste oppgaver. Det handler om å være i forkant og forhindre at kriminalitet oppstår. Politiet er både hendelsesstyrt så vel som målstyrt. Det er imidlertid ingen tvil om at politiets hverdag drar mer mot det hendelsesstyrte. Politipatruljene som du ser ute i gatene skal respondere på de hendelsene som oppstår, men også forebygge dem ved blant annet å være synlige for publikum. Det sies ofte at alt politiarbeid på en eller annen måte kan virke forebyggende. Du har kanskje hatt en uniformert politibil liggende bak deg på veien eller selv ligget bak en. Det er en kjensgjerning at de fleste av oss blir litt stresset, nervøse og/eller veldig pliktoppfyllende. Det er ikke politiet i seg selv som er årsaken til av vi blir dette, men konsekvensene de forvalter. Du er kanskje redd for å miste lappen eller for å få bot. Poenget er at kun fysisk tilstedeværelse fra politiets side kan være nok for mange. Forebyggende ...