hits

Tredje studieår

Det siste året før endt utdannelse! Jeg husker jeg både gruet og gledet meg til å komme tilbake til skolebenken etter å ha fullført praksisåret mitt. Jeg hadde opplevd så mye forskjellig og ikke minst vokst som person. Det å få kjenne på sin egen usikkerhet når du bare skal håndtere en verbal konflikt ute på byen natt til søndag er noe jeg ikke ville vært foruten. Det er nettopp det som gjør at du vokser, idet du står i konflikten som politi og ikke som privatperson. Publikum forventer at du skal ordne opp ettersom du er politi. Folk flest ser ikke forskjell på om du bærer to romertall på skuldrene som betyr at du er politistudent eller om du er ferdig utdannet politi med stjerner. I deres øyne er du en fullstending kompetent tjenesteperson og må ordne opp!  Det å avslutte praksisåret for deretter å gå tilbake til skolebenken på politihøgskolen føltes rart. Jeg husker det mest spennende ved å begynne i 3. klasse var å se mine tidligere klassekamerater igjen. Det å få hør...

Andre studieår

Det andre studieåret ved politihøgskolen er et praksisår hvor du som politistudent skal tjenestegjøre ved et av landets politidistrikter. Dette studieåret er det politistudentene ser mest fram til. Du som politistudent skal nå ta steget videre fra første studieår hvor lover og regler har blitt innlært og hvor de nå skal brukes i praksis. Det er en brå overgang til tross for et helt års forberedelse, men det er nå engang slik at du lærer mye bedre og raskere i praksis. Jeg husker jeg ofte var redd for å gjøre feil i praksisåret mitt, men dette lærer man bare av. Det er selvfølgelig mange situasjoner hvor vi som politi ikke har råd til å feile, idet konsekvensene kan være skjebnesvangre. Det som imidlertid er en trygghet for deg som politistudent er at du får en praksisveileder som hele tiden følger deg. En praksisveileder er en ferdig utdannet polititjenesteperson som har ansvaret for din opplæring i praksisåret. I politiet jobber man i hovedsak i makkerpar som betyr at man alltid er...

Rekruttering

Hvem rekrutteres til politihøgskolen? Dette spørsmålet ønsker mange svar på. Det som er viktig for deg å vite er at politiet skal gjenspeile publikum. Det betyr at alle uavhenging av etnisitet, hudfarge, trosretning, alder, kjønn og legning kan søke opptak til politihøgskolen. Det er ikke dette som skal avgjøre om du blir rekruttert eller ikke. Det opptaksnemnda ved politihøgskolen ser etter er hvilken person du er. Hvilke verdier og holdninger du har som person er det som er viktigst!  Det er selvfølgelig krav om at du tilfredsstiller de generelle opptakskravene, men det er spesielt i intervjuet av deg ved opptaket som ofte er avgjørende om hvorvidt du blir funnet egnet eller ikke. Politihøgskolen har i dette henseende utarbeidet sin egen egnethetsvurdering som du kan lese mer om her (2018). "Har du det i deg, i hodet, hjertet og hendene?"

Første studieår

Jeg husker det som det var i går. Det var en helt spesiell følelse å skulle møte opp ved politihøgskolen i Oslo for første gang. Jeg husker at alle politistudentene ble samlet på Chateau Neuf som ligger rett overfor politihøgskolen i Slemdalsveien. Det var rart å plutselig sitte i et rom fylt av kommende politi, men rarest av alt var at jeg selv skulle bli det. Jeg hadde såvidt blitt ferdig med førstegangstjenesten i forsvaret og bare for litt over ett år siden vært russ. Det var surrealistisk at jeg nå satt på syvende rad og ble gratulert med studieplass av daværende rektor ved politihøgskolen, Håkon Skulstad.  Første studieår ved politihøgskolen eller B1 som studentene kaller det begynner i likhet med mange andre utdanninger med en fadderuke. Her er det 3. klassinger som blir faddere og vil stå for festligheter du sent vil glemme. Poenget er selvfølgelig å bli kjent med hverandre og forstå at selv politiet kan slippe seg litt løs.  Deretter går festlig...

Etterforskning

"Søke, sikre, samle spor som sannsynliggjør sakens sanne sammenheng, såvel siktedes skyld som skyldfrihet." En av politiets mange oppgaver er å etterforske. Politiet skal søke å oppnå det ovennevnte ved å gjøre det som trengs av både taktisk og teknisk etterforskning. Taktisk etterforskning innebærer blant annet avhør av vitner, fornærmede og mistenkte eller siktede i aktuell sak. Teknisk etterforskning handler om innhenting og sikring av kriminaltekniske spor som f.eks fingeravtrykk eller DNA.  Etterforskning av straffesaker kan være utrolig spennende. Det som ofte er helt avgjørende for etterforskningen er politiarbeidet som gjøres på stedet. I politiet snakker vi ofte om initialfasen som er tiden rett etter hendelsen. Det er på dette tidspunktet vitner husker best og hvor kriminaltekniske spor som blant annet fingeravtrykk, fottøyavtrykk og teledata kan innhentes og sikres med best kvalitet. Det er i dag forventet at politipatruljen skal gjø...

Myteomspunnet opptak

Opptaket til politihøgskolen er veldig myteomspunnet! Det vandrer fortsatt i dag flere historier om at søkerne må være i "Superman-form" og at man blir "grillet" i intervjuet med opptaksnemnda. Realiteten er imidlertid en annen. Opptaket er ingen hemmelighet. Da jeg søkte om opptak til politihøgskolen selv i 2012 så leste jeg alt jeg kom over på nett, nettopp for å være best forberedt. Det jeg fant ut relativt tidlig var at mange mente mye, men visste lite om opptaket og politiet som sådan. "Jeg husker jeg møtte opp for fysiske tester ved Olympiatoppen i Oslo. Jeg var både spent og nervøs. Det jeg husker best er ikke selve opptaket, men to jevnaldrende gutter som jeg kom i snakk med. De var ikke på vei til opptaket som meg, men på vei til noe annet. De hadde ingen oppløftende ord å si da jeg sa at jeg skulle på opptak til politihøgskolen. De mente at svært få klarte det, og at jeg mest sannsynlig ville ryke. De tok ikke bare feil av opptaket og meg, men feil i hvilken hol...

Hvorfor bli politi?

Vi har alle drømmer, men min drøm var å bli politi. Jeg kan ikke erindre å ha hatt noen annen drøm i forbindelse med yrkesvalg. Det er bare noe med det å kunne utgjøre en forskjell. Det å kunne være en som  bidrar til et tryggere samfunn og ikke minst kunne utgjøre en hel verden for et enkeltmenneske. Politijobben kan til tider være dørgende kjedelig, tro meg! Jeg har flere ganger tenkt, er dette alt? Hverdagen som politi avhenger selvfølgelig av hvilken stilling du har og hvor i landet du jobber som politi, men det er uten tvil en variert arbeidshverdag som få yrker kan skilte med på samme måte. Det kan gå fra null til hundre og du må henge med. Samfunnet forventer det av deg. Du er selektert og valgt til å beskytte oss. Du er den som skal komme til unnsetning når ingen andre kan. Du kan være forskjellen mellom liv og død! Jeg jobber i dag på et lensmannskontor og innenfor det vi kaller seksjon for forebyggende og patrulje. Min job...

Patrulje

Hva vil det si å kjøre patrulje? Uavhengig av om du jobber som politi på en politistasjon eller et lensmannskontor, så kjøres det patrulje til daglig. På en politistasjon har man egne divisjoner eller vaktlag som har sin hovedoppgave med å kjøre patrulje. På et lensmannskontor rulleres det på hvem som har oppgaven for dagen. Dagen starter stort sett med at politipatruljen pakker inn alt utstyret man trenger i politibilen, samt ikler seg politiets uniform. Dette gjøres så raskt som mulig, idet patruljen er et ledd i politidistriktets beredskap og må være klare til å aksjonere ved behov. Alle politipatruljer skal være bevæpnet med både ett- og tohåndsvåpen som skal være nedlåst i bil. Når alt er pakket og klart så beveger man seg over på "piketten" som er politiets møte og/eller pauserom. Her avholdes det man kaller for en "parole" som betyr at man går igjennom gårsdagens og nattens hendelser i politiets vaktlogg. Dette gjør at påtroppende patrulje ve...