hits

Dette designet trenger en lisens

Dette designet trenger en lisens for å fungere på bloggen din. En lisens kan kjøpes eller abonneres på hos Design by Cecce.

Se alle design til salgs design.cecce.no/shop.

Rekruttering

Hvem rekrutteres til politihøgskolen?

Dette spørsmålet ønsker mange svar på. Det som er viktig for deg å vite er at politiet skal gjenspeile publikum. Det betyr at alle uavhenging av etnisitet, hudfarge, trosretning, alder, kjønn og legning kan søke opptak til politihøgskolen. Det er ikke dette som skal avgjøre om du blir rekruttert eller ikke. Det opptaksnemnda ved politihøgskolen ser etter er hvilken person du er. Hvilke verdier og holdninger du har som person er det som er viktigst! 

Det er selvfølgelig krav om at du tilfredsstiller de generelle opptakskravene, men det er spesielt i intervjuet av deg ved opptaket som ofte er avgjørende om hvorvidt du blir funnet egnet eller ikke. Politihøgskolen har i dette henseende utarbeidet sin egen egnethetsvurdering som du kan lese mer om her:

http://www.phs.no/studietilbud/bachelor/opptakskrav/egnethetsvurdering/

"Har du det i deg, i hodet, hjertet og hendene?"

Første studieår

Jeg husker det som det var i går. Det var en helt spesiell følelse å skulle møte opp ved politihøgskolen i Oslo for første gang. Jeg husker at alle politistudentene ble samlet på Chateau Neuf som ligger rett overfor politihøgskolen i Slemdalsveien. Det var rart å plutselig sitte i et rom fylt av kommende politi, men rarest av alt var at jeg selv skulle bli det. Jeg hadde såvidt blitt ferdig med førstegangstjenesten i forsvaret og bare for litt over ett år siden vært russ. Det var surrealistisk at jeg nå satt på syvende rad og ble gratulert med studieplass av daværende rektor ved politihøgskolen, Håkon Skulstad. 

Første studieår ved politihøgskolen eller B1 som studentene kaller det begynner i likhet med mange andre utdanninger med en fadderuke. Her er det 3. klassinger som blir faddere og vil stå for festligheter du sent vil glemme. Poenget er selvfølgelig å bli kjent med hverandre og forstå at selv politiet kan slippe seg litt løs. 

Deretter går festlighetene over til studier og du må venne deg til forelesninger i auditorium. Det er mange fag på agendaen ved første studieår, deriblant sosiologi, politilære, forvaltningsrett, yrkesetikk, psykologi, rapport- og etterforskingslære, kriminalteknikk, ordensjuss og fysisk trening. Det er mye pensum man skal igjennom og god studieteknikk er verdt å sette seg inn i. Det vil som du sikkert forstår være flere arbeidskrav og eksamener dette året. Det er imidlertid lett å finne motivasjonen både fordi du hele tiden lærer noe nytt og fordi forelesningene generelt er gode. Det blir holdt foredrag av både eksterne og interne, noe som skaper en fin variasjon.

Studentene blir selvfølgelig inndelt i klasser etter det fonetiske alfabetet, altså klasse alfa, bravo, charlie, delta osv. Det jeg kan garantere deg er at du definitivt vil treffe likesinnede på politihøgskolen. Det er omtrent like mange kvinner som menn som går på skolen og studentmiljøet er fantastisk! Det er ikke uten grunn at politistudentene etter gjentatte målinger viser seg å være blant de mest fornøyde studentene i landet, om ikke de mest fornøyde. Dette gjelder for samtlige studiesteder for politihøgskolen. 

I de første månedene på politihøgskolen vil du måtte gå sivilt kledd, men det er en grunn til dette og det er fordi de er på vei! Alle får nemlig prøvd samtlige uniformseffekter og blir deretter tildelt riktig størrelse. Jeg skal love dere at den beste julegaven er uten tvil den store esken dere får med nettopp uniformseffekter nærmere jul. Det er en spesiell følelse å ikle seg "blåskjorta" for første gang.  

"Du bærer en uniform, men du bærer også et ansvar!"

Etterforskning

"Søke, samle, sikre spor som sannsynliggjør sakens sanne sammenheng, såvel siktedes skyld som skyldfrihet."

En av politiets mange oppgaver er å etterforske. Politiet skal søke å oppnå det ovennevnte ved å gjøre det som trengs av både taktisk og teknisk etterforskning. Taktisk etterforskning innebærer blant annet avhør av vitner, fornærmede og mistenkte eller siktede i aktuell sak. Teknisk etterforskning handler om innhenting og sikring av kriminaltekniske spor som f.eks fingeravtrykk eller DNA. 

Etterforskning av straffesaker kan være utrolig spennende. Det som ofte er helt avgjørende for etterforskningen er politiarbeidet som gjøres på stedet. I politiet snakker vi ofte om initialfasen som er tiden rett etter hendelsen. Det er på dette tidspunktet vitner husker best og hvor kriminaltekniske spor som blant annet fingeravtrykk, fottøyavtrykk og teledata kan innhentes og sikres med best kvalitet. Det er i dag forventet at politipatruljen skal gjøre alt de kan på stedet etter en straffbar handling, idet sannsynligheten for oppklaring er større da. Straffesakskjeden blir også mer effektiv som et resultat av dette. Politiet skulle selvfølgelig gjøre det de kunne på stedet før også, men fokuset på lydavhør av involverte parter og sikring av spor har blitt mye bedre med tiden.

På politihøgskolen lærer man mye om vitnepsykologi og avhør generelt. Avhør kan være utrolig krevende å gjennomføre. Du som etterforsker skal både ivareta personen foran deg, men også få ting belyst. Det er en "kunst" å ta gode avhør med god kontaktetablering og fri forklaring. Det er veldig viktig at politiet har en objektiv tilnærming og ikke spør for mange lukkede spørsmål. Hvis man tar et mistenkt avhør så må vedkommende få muligheten til å forklare seg fritt først. Dette bedrer bevisverdien i forklaringen, samtidig som det kan hindre oss i å gå i noe vi i politiet kaller for bekreftelsesfellen. Vi som politi må jobbe ut i fra hypoteser, altså holde mulighetene åpne for hva som kan ha skjedd og ikke låse oss til én teori. Det har dessverre blitt begått justisfeil i Norge grunnet denne bekreftelsesfellen.

Det å etterforske er store deler av politiets hverdag. Jeg har selv vært med på flere hundre etterforskninger. Det har vært alt fra mindre tyverier til drap og ran. Politiets etterforskning er ikke alltid slik man ser på film eller leser om i krimbøker, men det er uten tvil spennende og ikke minst meningsfylt. Det å kunne hjelpe andre er det viktigste!

"Under ransaking så skal du ikke lete etter noe spesielt, du skal bare lete!" - Harry Hole 

Myteomspunnet opptak

Opptaket til politihøgskolen er veldig myteomspunnet! Det vandrer fortsatt i dag flere historier om at søkerne må være i "Superman-form" og at man blir "grillet" i intervjuet med opptaksnemnda. Realiteten er imidlertid en annen. Opptaket er ingen hemmelighet. Da jeg søkte om opptak til politihøgskolen selv i 2012 så leste jeg alt jeg kom over på nett, nettopp for å være best forberedt. Det jeg fant ut relativt tidlig var at mange mente mye, men visste lite om opptaket og politiet som sådan.

"Jeg husker jeg møtte opp for fysiske tester ved Olympiatoppen i Oslo. Jeg var både spent og nervøs. Det jeg husker best er ikke selve opptaket, men to jevnaldrende gutter som jeg kom i snakk med. De var ikke på vei til opptaket som meg, men på vei til noe annet. De hadde ingen oppløftende ord å si da jeg sa at jeg skulle på opptak til politihøgskolen. De mente at svært få klarte det, og at jeg mest sannsynlig ville ryke. De tok ikke bare feil av opptaket og meg, men feil i hvilken holdning man bør ha overfor andre. Det å ønske meg lykke til var det jeg ville høre, men kanskje ikke det jeg trengte. Jeg skulle vise dem!"

Det som er viktig for deg å vite er at opptaket til politihøgskolen er fullt overkommelig. Du trenger ingen "Supermann-form" og du blir ikke "grillet" i intervjuet. Du blir testet i fysiske tester som benkpress, løping og kroppsheving i bom. Svømming, herunder dykk, 100 meter og undervannssvømming er også tester på opptaket. Det du må gjøre er å trene spesifikt på disse øvelsene. Du må være ærlig med deg selv om hva du eventuelt sliter med. Rett fokuset mot svømming hvis det er dette som er din utfordring. Kravene er kun bestått og det er ingen intern rangering mellom søkerne. Det er ingen vits i å løfte 30 repetisjoner i benken når det kun holder med 4. Det holder med godt nok! Jeg anbefaler at du leser deg godt opp på de fysiske opptakskravene på politihøgskolen sin egen hjemmeside her: https://www.phs.no/studietilbud/bachelor/opptakskrav/fysiske-tester/

Swimmer woman swimming in the swimming poolLicensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com

De fysiske testene skal bare kartlegge hvem av søkerne som har treningsiver og generelt god fysikk. Allsidighet er nøkkelordet ved det fysiske opptaket. Politihøgskolen ser ikke etter den som tar mest i benkpress eller løper raskest, de ser etter allsidigheten. Misforstå meg rett, det er ikke noe galt i å være sterkest i benkpress eller ha best kondisjon, men man må evne begge deler. Det er derfor viktig å trene på alle øvelsene.

De som består de fysiske testene går videre til intervju. Det er både et gruppeintervju og et individuelt intervju. Det opptaksnemnda ved politihøgskolen ser etter er blant annet hvordan du er til å samarbeide. Lytter du til andre i gruppa? Bidrar du med forslag? Hvilke fordommer har du? Det fysiske kan alltids trenes opp, holdninger derimot er det vanskeligere å gjøre noe med. Hvem er du og hvorfor vil du bli politi? Politihøgskolen har i dette henseende utarbeidet en egen egnethetsvurdering som du kan lese om her: https://www.phs.no/studietilbud/bachelor/opptakskrav/egnethetsvurdering/

Basert på en samlet vurdering av opptaksnemnda så blir du funnet egnet eller ikke. Blir du funnet egnet så må du konkurrere med tilsvarende søkere som har blitt det samme, men da gjennom konkurransepoeng. Sistnevnte er snittet du har fra videregående og eventuelle alderspoeng og/eller tilleggspoeng fra f.eks militæret. 

"Jeg vil ikke at du skal være redd for opptaket. Jeg vil at du skal være forberedt!"

Hvorfor bli politi?

Vi har alle drømmer, men min drøm var å bli politi. Jeg kan ikke erindre å ha hatt noen annen drøm i forbindelse med yrkesvalg. Det er bare noe med det å kunne utgjøre en forskjell. Det å kunne være en som  bidrar til et tryggere samfunn og ikke minst kunne utgjøre en hel verden for et enkeltmenneske. Politijobben kan til tider være dørgende kjedelig, tro meg! Jeg har flere ganger tenkt, er dette alt? Hverdagen som politi avhenger selvfølgelig av hvilken stilling du har og hvor i landet du jobber som politi, men det er uten tvil en variert arbeidshverdag som få yrker kan skilte med på samme måte. Det kan gå fra null til hundre og du må henge med. Samfunnet forventer det av deg. Du er selektert og valgt til å beskytte oss. Du er den som skal komme til unnsetning når ingen andre kan. Du kan være forskjellen mellom liv og død!

Jeg jobber i dag på et lensmannskontor og innenfor det vi kaller seksjon for forebyggende og patrulje. Min jobb er det folk flest forbinder med politiet. Det å se en uniformert patruljebil av typen BMW eller Volkswagen skli gjennom gatene. Blålysene i speilene som betyr at du må vike, gi plass. Det er et spennende yrke og jeg er stolt av å være politi!

Det er mange veier man kan gå etter at man et ferdig utdannet politi. Du kan jobbe ved blant annet patruljeseksjonen, beredskapstroppen, livvakttjenesten, rytterkorpset, hundepatruljen, operasjonssentralen, Kripos eller som etterforsker. Det er et hav av muligheter og det er kun du som setter begrensningene for hva du kan og ikke kan. Jeg har aldri angret på valget mitt, selv om jeg til tider kunne ønske at jeg tjente litt mer penger. Det er imidlertid ingen større belønning enn å utgjøre en forskjell for andre. 

"Vi trenger deg som kan tenke, når andres tanker har låst seg!"

Last inn 10 til